Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAN HENNUYER,

TONEELSTUK.

EERSTE BEDRYF.

Het Toneel verbeeld 't vertrek van Laura; en daarin een grote Kas, half openftaande.

EERSTE TONEEL.

Laura fcbikt eenige Klederen en Linnengoed weg, en vermaakt zig met een fraai verfierd Kleed te befchouwen.

Laura, alleen.

DAt had hy aan op den dag, die onze wenfchen vervulde! Myn lieve man; 't is of ik 'er u mede zie.... En deze band.... wat ftont hy fraai 1

(Zy kuft den band, en drukt hem tegen haren hoezem. Zy krygt een klein koffertje, waarin eenige brieven en kleinodiën zyn.) Dierbare Letteren, gy zyt myn fchat. {Zy keft, en zugt met een glimlagje, terwylze eenig kleinoodje befchouwt.

Beminlyk in alles, men herkent hem zelfs in Zyne gefchenken!

(_Zy neemt een koftbaren ring.')

A 'tfe

Sluiten