Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beuren, gij zoudt er dat gebruik van maaken, dat, door de daadlijke verbetering der zeden, uw oor/pronglijk fpoedig verre, zeer verre, van mijne kopij zoude verfchillen, zoodat de NakomelingJcfiap zou twijfelen, of ik wel naauwkeurig ge-

fchilderd had! Even gelijk mij niets aan-

genamer zou wezen, dan indien iemand, midi naar waarheid, kon aantoonen, dat de zeden der Natie over het geheel beter zijn, dan ik

'ze heb afgebeeld. Niemand zou zulk bericht

blijmoediger ontvangen dan ik, niemand zich meer verheugen, en God hartelijker danken.

Deze dankfloffe zal ik eens deelachtig worden, en mijne Landgenooten met mij, wanneer elk dit werk, met toepasfmg op zich zeiven , leest, dat is, zich zeiven met dit tafereel vergelijkt, en waar hij het goede, dat te prijzen is, in

zich vindt, dat meer en meer aankweeke

maar ook integendeel, waar hij zich en zijne zeden ziet afgeweken van de zeden, die eenen Nederlander pasfen, dat hij dan zich zeiven geloove bedoeld te zijn, opdat hij niet voortga, zich verder te bederven, noch het onheil der Natie, door zijn verkeerd gedrag, helpe verhaasten.

Mogt

Sluiten