Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. BOE K.

ISfEERLANDS JONGELINGSCHAP,

EERSTE HOOFDSTUK.

]Vlct een inwendig vergenoegen befchouwc u mijn oog, wakkere jongelingen, wier heller oogen , levendige gelaats - verw, en vrolijke houding, genoeg getuigen van de goede en gelukkige opvoeding, die gij van deugdzame ouders genoten hebt. Die gij u zeiven be-

vlijtigt, elk naar uwen ftand en omftandigheden, om de nodige kundigheden tc verzamelen, die u in ftaat zullen ftellen, om. aan de maatfchappij en aan uw vaderland, tot nuttige en waardige leden en burgers te kunnen verftrekken die u zei ven aan dc deugd cn beginzelen van waare godsvrucht reeds vroeg toewijdt en gewent die de ziel door kunften

en wetenfehappen, en het ligchaam door wakP 5 ke-

Sluiten