Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE HOOFDST UK.

. De vergelijking, welke volt ai re ergens m zijne fchriften van de Engelfihe Natie gemaakt heeft, wanneer hij die vergeleek bij een ton van hun eigen fterk bier, waar van het bovenfte fchuim, het onderfte droesfem* doch het middelfte uitmuntend is, willende zeggen* dat dc aanzienlijke Engelfchen en het gemeen meest-ai zedeloos zijn, maar hun burgerbrand prijswaardige hoedanigheden heeft, kan, volgends eene doorgaande waarneming, zeer dikwijls op alle volken worden toegepast.

Het fchijnt ten minften niet in twijfel te kunnen getrokken worden, dat bij de verbastering eener Natie de middelmatige en deftige burgerftand het langst vrij blijft van de befmetting, cn de voorvaderlijke zeden het langst blijft aanklccven; en wanneer wij nu ons bepaalcn tot de Nederlanderen, zal niemand ligtelijk ontkennen, dat wij de oude eerlijkheid, rondborftig,heid, werkzaamheid, fpaarzaamheid, en door welke deugden meer onze voorvaders zich vebmaard hebben, gemaakt, nog het meest iu de huizen van deftige en onafhanglijke buft-

■gers zullen aantreffen Bij den burgerftaac

-worden de rechten en pligten van het huwelijk .meest.,en' test.-geëerbiedigd; de opvoeding der

kin-

Sluiten