Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 <>

%n de tweede plaats, een volkomen affchaffing van alle kwaade wetten en gewoonten , vooral van de zulken, die niet flegts door de reden en het gezond verftand ; maar ook door de onderVinding beweezen worden kwaad te zijn.

Doch in de derde plaats moet deeze affchaffing onmidlijk gepaard gaan, met de daarftelling Van goede en billijke wetten en voorfchriften, gefchikt naar de omftandigheeden en het vermoogen van Land en Volk,

En eindlijk moeten alle de zodanigen uit het beftuur der algemeene zaaken geweerd en gehouden worden, waar van het zeker is, dat zij niet anders dan eigen grootheid en rijkdom zoeken, met opoffering van hunne pligt en ten kosten van het heil en de eer der Maatfchappij: terwijl men zodanige Mannen inderzelver plaats moet ftellen,,

die bekwaam zijn om te kunaen , en die

eerlijk zijn om te willen regeeren, ter bereiking van het groote en eenigfte oogmerk waarom een Maatfchappij van menfehen beftaat.

Met minder woorden, Lucine! kon ik mijn Pa^ triottismus niet befchrijven , en meer waren 'er voor u niet noodig. Ik heb u de Hoofd zaaken daarvan duidlijk opgeeven; gij zelve zijt overvloedig in ftaat, om in de bijzonderheeden daarvan

Uit-;

Sluiten