Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbeteren veeleer verergeren. De Regeering, zo als ze nu beftaat, is flegts een oud lapwerk, dat juist daardoor te llegter is. Wij hebben geen Conftitutie; geen vaste regelmaat derhalvcn, waar naar onze belangen beftuurd en gehandhaafd woorden , en dat in een tijdftip, waar in derzelver handhaaving en beftuur allernoodzaaklijkst is. — Wij hebben daarentegen veele nieuwelingen in 't bewind die het fchip van ftaat door de onftuimigite Zee; over degevaarlijkftegronden; bij veelvuldige ftormen en onweders, moeten geleiden, zonder winden of ftroom of ftarren te kennen! Wij

hebben Aterlingen aan 't beftuur, die voor 't Volk gekroopen hebben, toen zij er door verkoozen wilden worden, en die, nu zij hun oogmerk hebben bereikt, het Volk over 't hoofd zien, en geheel en alleen om zig zelve of hunne familjien denken!— Er zitten Knaapen in de hoogte, die zig meefterlijk van al de Staatsblikfems weeten te bedienen, om hunne gemaskerde aiiftocratie den vrijen teugel tc vieren, en den vrijgeworden Burger een nieuw juk op den nek te fmijten! — Er zijn weezens, onder de geenen, die ons regeeren, die hunne posten als een foort van Koophandel beichouwen, waarmede zij alle de voordeden tragten te behaaleh, die moogiijk zijn, zonder ooit om de weezenlijke bedoeling hunner aanftelling te denken, en nog minder, om te tragten die te bereiken! 'Onder

hun, die, zonder verftand en ondervinding, ons

cim-,

Sluiten