Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3 )

Intrisuanten, Fortuinzoekers, Weetnieten, losbanS" patrott fche Schreeuwers, ja zelfs domme en M£ weezens, van. de eer e tot in de laagte Hasfe zonler uitzondering, zich eeven zeer voor deel hebben weeten te verfchaften , zonder verdiensten of"talenten te bezitten, terwijl waarlijk b«a*e lieden niet dan met de grootte moeite tot het behoud van het Gemeenebest kunnen medewerken eS het in de daad is. als of de booze rond gaat, ah 2 briesfchende lommen ^™ den. - Het is dus uy.i , dat het kaf van ^ seTchift worde, en elk het zijne knjge. — Veelen Sg^eetetot den »ten Januan]i7?S geroepen

doch weinigen uitverkoren. Het is maar ai te

S dat niet allen de oprechte mannen van dien dae ziin welke zich ais zodanigen gaarne doen voorkomen - de oogmerkingen en drijvingen zijn ook hier■ " ichtbaarlijk onderfcheiden, en de Vheg

zal daarom veeier hoofden moeten bezoeken.

Zij zal thans uitvliegen:

Ontmoeting en gesprek met den CHoijen

du cTnG. • • CO, Of t'hommb ft tout faq on.

Eh bien ! Citoijen nu Wel zo , Burger n u

cï c ïfurcroi enPo- c.ng... ! het onmogelijke

Saüé'Diable! quelbon- in het politieke! Drommels!

KuïmierV, que wat geluk « Ik vlieg nauw-

ièr fait ie terencontrei lijks uit of ik mag u ont-

V& Tes gucux! C'tst moeten. - Heil zij den

rharmait Gest charmant loofe Vosfenl Het «lief»

etSjetaicherchépar- het is lief ! m waarheid.

Cf5 Om min taalkundige Leezers ook deeze ontmoeting te doen verftaan. is hier de vertaaling 'er nevens gefield. ïtwiil de Vlies met leedweezen vernomen heeft da deeLe ou . voor !787 bij eenen Ariftoeratïlbben HoogËcSr aan de hand zou gegaan hebben. - In Leiden gouden daar van informatiën zijn te bekomen; ook te Panjs zouden noch al eenige mgtige relatien van hem te vinden thans zoude bij in eene dubbele deplomaUjche betSkkins zijn, &c. &c &c. &c. &c. &c. &c. &c. fcc.

A a 01

Sluiten