Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E R I C I A,

o f

DE VESTAALSCHE MAAGD, KERMISTR EURSP EL.

Het toneel verbeeldt den tempel van Vesta. Eet is nacJil. Een gewyde lamp brandt op 't altaar, en verlicht den tempel.

EERSTE TONEEL.

de opperpriesteres, ericia, vestaalsche maagden.

chorus.

Schept vreugd in 't leven, Zo lang het lampjen fchynt; Maar gy moogt beven,

Wanneer het kwynt ! (Ericia 2«c&.) de opperpriesteres, alken zingende. En als het uitgaat, maagdenftoet, Denk, wat er dan gebeuren moet : Dan wordt gy levend, tot uw ftraf

Geworpen in het graf. (Ontroering van Er ia ai)

A CH0<

Sluiten