Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

XXXV

F L 0 R I S de I.

Gelderland. Willem Bisfchop van Utrecht. Floris Overwinnaar. Floris df. I. gedood in de armen der Overwinning.

Dirk de V.

Willem, Bisfchop van Utrecht, verkrijgt Giftbrieven van den Keizer. De regten van Vlaanderen op Zeeland bekragtigd. Bedevaart van Willem , Bisfchop van Utrecht Omwentelingen in Vlaanderen. Vermeestering vwzGodefrid df.n Bultenaar. Dood van Godefiued, Bcftaan van Bisfchop Willf.m , en diens dood. Hertelling van Dirk den V. Veranderingen in Friesland.

Floris de II, bijgenaamd de Vette.

De Kruisvaarten. Gevolgen der Kruisvaarten. Ohm van Nassau, eerfte Graaf van Gelderland. Floris de U trouwt Petronella van Saxen. Zeeland. De ATe/ter Tanchélijn, of Tandemus. Voorval tusfchen Floris den II. «« den Friefchen Edelman Galama.

Dirk de VI.

Wet aan de Stad Staveren gegeeven. Opftnnd te Utrecht. Oostergo en Westergo aan den Graaf van Holland gegeeven. Eerzugt van Petronella. Ej 0ris de zwarte, Broeder des Graave, ftaat tegen hem op. Tocht na Westfriesland. Zonderlinge gewoonte der Westfriezen. Einde des Oorlogs. Dood van Floris den zwarten. Van de Magt der Kei* ♦ * a zt*

Sluiten