is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel der algemeene geschiedenissen van de Veréénigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48

GESCHIEDENIS

Claudius Ci-

VILISi

Trouwloosheidder

Ubiers

Overwinningender Kaninefaaten.

de aanvallers op, verflaat ze, vervolgt hun totirrdeLegerplaatfe, die hij inneemt en verwoest.

De Ubiers hadden zich, eenigen tijd" geleden, bij de Bondgenooten vervoegd. De wederkomst en de overwinningen der Romeinen deedenhun, welhaeft, van gedagten veranderen. Zij maakten alle de Germaanen , die zich in hunne ftad bevonden, dronken, en verbrandden hun in de huizen, waarin zij ze opgeflooten hadden. Zij booden zelfden Overwinnaar de Vrouw en Zuster van Civilis aan, heilige onderpanden eener verbintenisfe , die zij zo onwaardig niet hadden behooren te fchenden. Civilis rustte zich toe, om zulk een boos en fchriklijk verraad te wreeken, wanneer hij ontdekte, dat de kusten van het Eiland der Batavieren gedreigd wierden. Hij (treeft fchielijk heen ter verdeediginge, en om de plaatzen , die het grootfte gevaar liepen, te dekken.

Ondertusfchen was de Keurbende, die de Vloot, uit Groot-Britanje gekomen, moest bijffaan , in 't gewest der Nervien getrokken, en de Kaninefaaten vielen, uit eigen beweeging, de vijandlijke fcheepen aan, namen dezelven, boorden een groot gedeelte in den grond, en fchielijk op de Nerviers, die de wapenen voor de Romeinen hadden opgevat, aanrukkende , bragten zij denzelven eene neederlaag toe. Classicus, ten zelfden tijde een voordeel behaald hebbende op eene Romeinfche Ruiterbende, na Novefium (thans Nuys) trekkende, hervatte de partij van Civilis den moed weder.

On-