is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel der algemeene geschiedenissen van de Veréénigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dek. NEDERLAND E N. 67

Vinden , in het woord zaah (Sale), 't welk bij de Grieken, wier taal nu gemeenzaamer geworden was, door het verplaatzen van den Rijkszetel in 't Oosten, de Zee betckeiil. De gewoonte, zegt Ammianus , heeft bun dien naam doen krijgen; misfehien om ze te onderfcheiden van de Ripuariers, die de oevers der Rivieren bewoonden. Deeze gisfing is te waarfchijnlijker, dewijl deeze Saliers geene anderen zijn dan de Franken, die, volgens Libanius, de zee met dezelfde onverfchrokkenheid bezeilden, als zij ten lande voorttrokken (f): zij zijn dezelfden, die Eumenius plaatst in een land, 't welknauwlijksden naam van Land verdient. „In de daad", fchrijfthij, buitentwijffel fpreekende van Zeeland, ,, de Schelde „ omringt het, en kromt zich rondsom 't zelve in „ verfcheide bogten ,, en van Holland gewaagende , „ de Rhijn houdt het in beide zijne armen gevat; „ dit land is dermaate vau water doortrokken, dat „ de vaste plekken onder de voeten fchudden. " (§) Men moet, derhalven , in Batavia en Toxandria , de wieg zoeken der grondvesteren van de Franfche Monarchij, en het is daar misfehien, dat zij de wet, onder

(f) Mr. L. P. van de Spiegel Verhandeling over den Oorfprong en de Historie der vaderlandfche Regten.

(§) Hier uit blijkt, dat zonder de toevlugt te neemen tot de Normannen , de natuurlijke ligging aan Holland en Zeeland den naam geeft, de eerste van de laagheid des lauds, vol holligheden , ontleend, en de tweede afgenomen van de ligging rondsom in Zee.

E *

DeFra

ken en

Saxen.