is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel der algemeene geschiedenissen van de Veréénigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MR NEDE 11 LANDE N. 405

verbrandde daarop het Slot van Doome, en ve^Wde de omliggende Jandhreeken. In flede van den thans verkoozen Bisfchop Oudshoorn, die het zelfde jaar ftiérf, verkoor het Kapittel Jan van Bronkhorst. Doch de Hertog van Brahand , de Graaf van Holland, en die van Gelderland , haalden den Paus over, om Jan van Diest te benoemen , die, eerlang, door eene bende Krijgsvolk onderfteund, bezit nam van den Bisfchoplijken Zetel (*). Ten dien dage zette de Graaf van Holland alle de Sticbtfche zaaken naar zijne hand.

Dus deedt hij , in den jaare MCCCXXIV den Bisfchop der Hoofdkerke van Utrecht belooven', den Lekdijk, die ingebrooken was, te herffellen en te verzwaaren. De vier andere Utrechtfche Kerken gewegerd hebbende deezen Brief te bekranigen ' dwong de Bisfchop hun zulks af, door uit he°t Am! bagt Mijdrecht, der St. Jam Kerke toebehoorende het Vee wegtevoeren , en aldaar alles te vernielen. De Bisfchop moest hem het Slot Vreeburg hmi men, en, „iet in ftaat, om de fehulden , waar in b)j zich bij den Graave geftooken hadt, te betaalen, nam Willem de inkorbften des Bisdoms in beflag' tweeduizend Ponden werden hem tot zijn onderhoud toegcllaan. Hij zondt ook eenig krijgsvolk tegen Hendrik, Slotvoogd van Hagejlein , die dikwijls over de Lek trok, om de reizenden te berooven.

Ge-

(*j) Beka, 112,

Cc 3

Willem

DE llf.

1331