is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel der algemeene geschiedenissen van de Veréénigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ma NEDERLANDS N. 4o7

zen daar ten lande afgebrooken liebbende , werdt 'sGraave gramfcbap gaande. Hij deedt eene Vloot uitrusten , die , de Zuiderzee doorkruisfende , de Friefche Schepen wegnam , of in den grond boorde; deeze landde ook nu en dan aan de Kust, verbrandde het Dorp Marden , en verwoestte het daar omftreeks gelegen Land. Schrik en vrees greepen de gemoederen der Friezen aan. De Abt van St. 0> dulphs Klooftcr verfchecn zelf met verfcheide Afgevaardigden te Haarlem , en deeden hulde aan den Graaf, hem de magt verleenende , om „ voortaan 9, Schouten , Schepenen , en andere Regters in „ Friesland aantefteller:." Men wil , dat zij toen Willem den III. een oud Gefchrift vertoond hebben, waar in vermeld Ronden de plegtiglieden, met welken de Graaven van Holland, oudtijds, in Friesland , beooften de Zuiderzee , ontvangen werden, liet hieldt, onder anderen, in, „ dat de Graaf ope„ ne Brieven moest toonen, gezegeld door den Ko„ ning van Dultschland; bij zijne komst allen Inge„ zetcnen een' goeden en vasten vrede geeven; van „, Staveren na zijn Land , Hofland genaamd , in „ Kempenesfe gelegen , verreizen ; van Kempenesfe „ na Aldanen gaan ; van Aldanen na Vroonakker, „ bij den Groenendaal, waar elk voor hem verfchij„ nen zal. Hier zullen vier van de voornaamRen en „ édelen hem [op een Schild] van de aarde om„ hoog herren; en men zal hem, vervolgens, altoos „ voor Heer erkennen. Voorts zal de Graaf hier „ te regt zitten, over allerlei gefchillen , misdaaden Cc 4 „ ea

DE III.