Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ber NEDERLANDEN. 493

Vergaderinge, verfcheide voorflagen , in welken de Edelen niet wilden treeden. Niettemin rustten zij eene Vloot toe, die, welhaast, in (laat was om zee te kiezen. Alle de Zeegaten werden geflooten en wel bewaakt. Men zondt Kruhfers of Verfpieders na Noorwegen, Koppenhagen en Luhek , om op de bewegingen des vijands te letten. De gemaakte toerustingen ter zee bewoogen Freofrik . om na de voorflagen van Vrede, door de Hollanders gedaan, te Imiteren. De Lubetters, die zich gevleid hadden met de hoop van de Oostzee voor de Hollandsen te zullen fluiten, en dus alleen daar den handel te drijven, deeden vergeeffche poogingen, om dit Vredesverdrag te beletten. Het treffen daar van veroorzaakte groote en welgegronde vreugde in 't hart der Hollanderen : de prijs der Rogge en andere Noord/WeWaaren, zeer hoog geffeegen, daalde meer dan de helft (f).

Op nieuw moesten Holland en Zeeland, inSlachtmaend deezes jaars MDXXXII. het waterwee bezuu->' ren. Een ftorm, uit den Noordwesten opgeftooken : dreef het water zo boog1, dat de meeste Zeeuwfche Eilanden, en veele Polders, die zints de jon»he overhrooming nauwlijks beverscht waren onder vloeiden (§). In eene eeuw was het niet'gebeurd t geen toen Holland met fchrik aanfehouwde: het

wa-

0) A. v. d. Goes, Regift. bl. T80. i8t. 182. (t) Chron. van Eix de Veer, fbl. 34, •.($) Reigersb. 11. U. bi* 4-?3.

n .

Carel

de II.

Onderhandeling met Fhedsr k, Koning van Deenemai ken.

Watervloed des jaars

Sluiten