Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5oo

GESCHIEDENIS

Carel. de II.

Dc Hollandershouden de Zond geflooten.

1534-

Vrijheid van gewceteiidnDuitschland toegedaan , en in de Nederlandengeweigerd.

voortgang hadt, of gebrekkig bleef fteeken, ontlast zouden weezen, naar gelange van het overfchot, zonder, indien het te kort kwame, meer te moeten bijleggen (*).

Het liep tot Herfstmaand aan , eer de Vloot in zee ftak, en, onder het bevelhebberfchap van Gerard van Mërkeren, na de Zond He ven de, welke zij eenigen tijdgeflooten hieldt, geenen dan Nederland* fche Schepen de in en uitvaart vergunnende. Markus Meijer, dieovcr de Lubek fche V loot bevel voerde, durfde zich niet vertoonen; hij hieldt zich omtrent de Elve op. In 't volgend jaar MDXXXIV, waren de Lubekkers genoodzaakt, een beftand te fluiten, en men ging een verdrag van Koophandel, voor dertig jaaren, met den nieuwen Koning van Deenemarken, aan, (f).

Het Godsdienst ftelzel der Roomfche Kerke, ontworpen door lieden van een fcherp doorzigt in het menschlijk character, en voortgezet door de ondervinding en waarneeming vceler volgende eeuwen, 't welk eene maate van volkomenheid bereikt hadt ,• waar toe nimmer eenig ftelzel van Bijgeloof opklom; dewijl 'er geen vermogen in 't verliand, geen togt in 't hart is, of het biedt dezelve voorwerpen aan, gefchikt, om ze op te wekken en vast te fnoeren, werdt thans, van alle kanten, met den val gedreigd;,

Hen-

(*) A. v. d. Goes, Regift. 194-215. ([') Reigeesb. H. D. bl. 443. Ch. van Braband. B. A. v. d. Goes, Regift. bl. 217-230.

Sluiten