is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel der algemeene geschiedenissen van de Veréénigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïo8 GESCHIEDENIS

men de Onroomfchen, na Vilvoorde te Preek te gaan. Dit verlïoutte Graaf Lodewijk. van Nasfau', om de Landvoogdesfe aftevraagen : Of deeze onvrijer dan anderen waren ? Zij moest haar trouw betragten, of weeten, dat de Bondgenoot van zijne zijde onverpligt was. En, fchoon zij dit zagt beantwoordde, ftrcedt baar gedrag met die betuiging. Dit kwalijk nakomen van de Spaanfche zijde wordt bij zommigen aangemerkt als een egte toets van de regtvaardigheid der wapenen, zedert tegen den Koning opgevat (*). Dit Verdrag wijst aan, tot welkeuiterftens een Vorst gedreeven wordt, die een fier en vrij Volk wil onderdrukken. Het betoon van een weinig toegeevenheids , eenige maanden eerder , zou hem bewaard hebben voor de fchande, om tot een Verdrag te komen met een Volk , ten opzigte van 't welk hij dagt te mogen zeggen : Gehoorzaam, of fier f.

De Prins van Oranje en de Graaf van Egmond , met last bekleed, om de Oproerigen te onder te brengen, kweeten zich hiervan : doch, fchoon hunne handelwijze , die nrcngheid met toegeevenheid mengde, wonder wel flaague, konden zij 's Konings vertrouwen niet winnen- Hij zag hun fteeds aan als de oorzaaken en ftookebranden van alle die aantlagen. Zo gevaarlijk is het eenen Dwingeland te dienen! De Landvoogdesfe , kundig van de oogmerken des Konings , bekreunde zich des Verdrags niet. Zij vernietigde het Verding , door de Hervormden met

de

f) Hooft, I. D. bl. nj.

Philips de II. van Spanje.