Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goo GESCHIEDENIS

Philips üe l£ vna Spanje.

i ! :

!

! 1 t 1

j

I

Waaien op zijne zijde te krijgen, kon den loop zijner overmeefteringen niet voortzetten. De Koning van Spanje, bezig met nieuwe toebereidzelen tot het vermeefteren van Portugal , door het treurig uitëin-* de van Koning Sebasxiaan en de zwakheid van den Priefterltjken Koning Hendrik , die op zijn uiterlte ag, een prooi van veele Mededingers , wist noch geld, noch manfehap te verfchaffen. Parma was, uit dien hoofde, bij de Bondgenooten alleen gevreesd, ,-an wegen zijn moed en hunne zwakheid. Deeze aatfle was te greoter , dewijl elk Lid , voor eigen reiligheid bezorgd , de geldfommen , gefchikttotverJeediging des geheelen Ljchaams , bij zich hieldt. De Soldaaten liepen, door wanbetaaling, het platte ^and af, en mergelden den Boer uit : dus beroofd , con 'en zij de lasten niet opbrengen. De gedenk'chrifteri gewaagen van een Boer , die vijfmaal een Koebeest mfcogt, 'twelk, nu de eene, dandeande•c Partij hem ontroofd 'hadf. De Aardshertog MatruiAs moest, dewijl hij zijne wedde niet ontving, srjn Hof fluiten , en zijne huishouding opbreeken. 3e Prins van Oranje, niet magtig , om de Staaten ïvertehaalen tot het maaken van fterke krijgstoerusingen, en, wantrouwende , dat zij, in deezen zanenloop van ongelukken , bekwaam zouden zijn, >m mét eigen magt zich teverdeedigen, raadde hun, n goeden ernst, eenen Prins te kiezen , die in dec:e Landen zijn verblijf, en de teugels des bewinds n handen hieldt. Behalven dat Elizabeth hiertoe [eenzins gefcinkt was, hadt Oranje nooit een goed

oog

Sluiten