Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 5"

oog op Engeland. Hij gaf te verftaan, dat hij den Hertog van Anjou voor den gefchiktften man hieldt in dit tijdgewricht: e», dewijl men, ten dien dage, veel fprak van eene Egtverbintenis tusfchen deezen Prins en de Koningin Elizareth , fpelden eenige befpiegelende Staatkundigen hier uit de wenfchelijklte

voordeden voor de Nederlanden (*)• Yvenge

Gemeenebestgezinden durfden zich niet verlaaten of den Zoon van Cathakina de Medicis; eenige Leeraars fchreeuwden, dat de Heer verbooden hadt een Verbond aantegaan met Afgodendienaaren. De Prins antwoordde, dat de Henog van Anjou tot nog geen, dan een zagten , aart getoond badt , en t< jong was , om deel gehad te hebben in den moon op Sx.Barsbolomeus ; dat het Joodfche Volk meer maaien zich verbondt aan de Asfyriers ende Syrters dat in Duitschland en Zwitzerland de beide Partije een zamenverbonden Gemeenebest vormden. Ma: de kragriglte drangreden was de noodzaakhjkheic om een Oorlogsheld aan 't hoofd te hebben,inftaa om den Spanjaard te ftaan, en magtig genoeg , o ?an dat groot Lichaam meer édnpaarigheidsenkrag te geeven. De Gemeenebestgezinden vergeleeken c noodzaaklijkheid bij die van een Veldhoen , 't gee om zich der klauwen des Roofvogels te onttrekke in 't net des Vogelaars liep (f).

Ei

(*) Grotii Annal. f. 67, Bor, XIV, B. bl. 167. IJ 176. Mf-teren, f. 178. r) JYLeteren, f. 177. Reyds p. 30. 31.

N 4

?HItIFS

u' II. van Spanje.

I

11 ir 3

n

ts ie

1,

1,

,1'4-

Sluiten