Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5-c* GESCHIEDENIS

Philips m II. van Spanje.

!

1 < 1 i < I i >

jk s: tl

Elizabeth zelve, het plan , dus lang gevolgd, verlaatende, zogt de Staaten te beweegen, om dè Opperheerfchappij den Hertoge van Anjou optedraagen. Wat kon hier mede het oogmerk' weezen van deeze ftaatkundige Vorftinne ? Buiten twijfel geen ander, dan om den Koning van Spanje te vernederen, die, in den naam van den Paus , de lerlanders tegen haar zogt optehitzen , en zich gereed maakte, om Portugal aan zijne Kroon te hegten , waar door zijne magt nog gedugter zou worden (♦).

De voorflag, om den Koning van Spanje aftezweeren, en den Hertog van Anjou tot Befcaermer aanteïeemen , veroorzaakte veel onderhandelens en gefchils bij de Algemeene Staaten. Dit ftuk werden Holland desgelijks overwoogen. De Edelen toonden fich genegener hier toe dan de Steden ; naastdenkijk waren deezen niet onkundig , dat het Oranje's logmerk geenzins kon weezen , het bewind , door iem dus lang in Holland en Zeeland gevoerd , aan len Hertog afteftaan. De Staaten van Holland had- * len egter beflooten, Philips aftezweeren. Richard Iarrdot deedt, uit hunnen naam, bij die van Zeeand dit vertoog , „ dat zij, aanmerkende het ver, loop en de onzekerheid van den ftaat der gemeene , zaaken, door het misverftand en kwaad betrouwen, dat bij veele Ingezetenen, op den naam gratie en magt van den Koning, wordt genomen,

3» niet-

C'j METfiRBN, f. l8o»

Sluiten