Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dér NEDERLANDEN. as?

tioodzaaklijkheid, in één dier fchielijk ontftaane opftanden, wanneer eenige itoutmoedigen en onrustigen h et grootite gedeelte door vreeze medefleepen.—=• De Waal was te hoog gezwollen , om Nieuwmegen aantetasteu , en de Spaanfche Krijgsknegten waren nog langs de Maas gelegerd. Maurits befloot, het beleg uitteftellen, om het te gemaklijker te maaken. Tot misleiding van den Vijand, liet hij zijne benden na de Wintérlegeringen trekken , en ging zelve na Zeeland. Hier rustte hij niet lang. Om-rent het einde van Herfstmaand , voer hij met driehonderd Vaartuigen, vol volks , de Schelde op , na 't Land van Waas , en vermeefterde Hulst , naa een beleg van vijf dagen. Deeze geheêle O ord onder brndfthatting gebragt hebbende, liet hij, in allerijl, zijn Volk uit de Wintérlegeringen ; en , verfterkt door twaalf Vaandelen, onder Graaf WillemLodewijk, hervatte hij het beleg van Nieuwmegen (*).

Maurits deedt de Stad opeifchen , na het Voltrekken zijher belikerijén, en ontving dit fchertzend antwoord : dat Prins Maurits een jonge Vrijer was, en de Stad Nieuwmegen een Vrijjler, die hij kwam vrijen, daar hij zo ligt niet aan zou raaken, hij behoorde 'er meer moeite en arbeid om te doen. Heftig werd de Stad befchooten uit het Leger en uit Knodfenburg. Verdugo durfde het niet beftaan, tot haar ontzet aanterukken , vreezende voor een

flag

(*) Bentivoglio, II. B. p. 415. Bor , XXVIII. B, bh 35.

F a

Maurits»

Belegert en bemagtigcNieuwmegen.

Sluiten