Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 341

te ontzetten, toen hem de gewigtige tijding van het overgaan dier Stad ter oore kwam. Hij weet dit verlies den Staatfchen, als die hem den beloofden en verleenden bijftand ontijdig hadden ontttokken : 'er bijvoegende , dat hij , indien het hun berouwde, zich met hem verbonden te hebben, een Verdrag met Spanje , lang door hem geweigerd , zou aangaan. De Staaten verontfchuldigden zich , door den nood, waar in zij zeiven verkeerden , en fielden hem te vrede met twee Regimenten Voetvolk , eenigen on-

derftand in Geld en in Graanen. Maar , den

Koning van Frankrijk dus vergenoegende , krabden zij de nog niet geheel geneezene wonde van Elizabeth weder op. Deeze Vorftin kon Hendrik zijne verandering in Godsdienstbelijdenisfe m geenen deele vergeeven, noch ook de weigering , om het bewaaren van Calais, Boulegne en Dieppe aan de Engelfchen toerebetrouwen, was, bovenal, misnoegd over den bijftand zijner wapenen , die hem , welhaast , in Itaat zoude ftellen , dat hij haarer niet meer behoefde. Zij zondt Sir Thomas Bodley na Holland, die den Staaten boodfehapte, dat zij, rijk genoeg zijnde, om Geld aan een ander optefchieten, ook wel in ftaat waren, de fommen ,. aan Engeland fchuldig , aftedoen. De Staaten zog'en haar door bidden en fmeeken te vermurwen. Zij deeden het Verdrag gelden, in gevolge van 't welke zij niet verpligt waren te betaalen, dan bij 't eindigen des Oorlogs. Zij vertoonden den deerlijken ftaat, in welken Zij zich bevonden , uit hoofde van de laatfté voorB 5 dee-

Maurits.

De FeréénigdeGewesten beantwoordende klagten van Hendrik

den iv.

en Eu-

zabeth.

Sluiten