Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 501

één of meer te doen timmeren, en vondt ze , bij flille zee, van veel diensts. Mee eene grooteGalei, fe Dordrecht gebouwd , waagden het de ro -ii rs, een donkeren nagt te baat neemende , van eenige Sloepen gevolgd , de Scheld? opteroeijeu, en, tusfchen de yijandlijke Schansfen door , tot Antwerpen pptevaaren , van waar zij één groot Oorlogicbip en zeven kleind^re Schenen medebragcen : oud r het bemagtigen bliezen de Trompetters het bekende Deuntje, Wilhelmus van Nasfouwe, 't geen , in de Stad gehoord, zeer onderfcheide gemoedsbeweegingen gaande maakte (*).

Veel moe'te vonJen de Spanjaarden , om de muiterij des Krijgsvolks te dillen : Geld ter betaalinge 1 ontbrak , en zij liepen de nabuurige onzijdige Lan- . den af. De Opgezetenen van Luik en Gultk mogten des hunne klagten te Brusfel inbrengen , de Aardshertog liet den Soldaat , onder vooi wendzel, dat hij hunnen moedwil niet kon bedwingen , ten koste zijner Nabuuren en nieuwe Onderdaanen keven. De Bezettingen, die de Staaten op de Grenzen hadden , deeden de Ingezetenen des Lands van Kleeve dezelfde brandfehattingen betaalen , wdken zij aan den Vijand hadden opgebragt, dewijl het hun qm 't even was , of de Nabuuren den Vfa'id, vrijwjliig , of|uit mistrouwen op eigen kragten, onderde u n-

(*) Refol. 1-IoU. 1600. bl. I2r. 185. 215. Reyd, XVII. B, bl. 435. Bor, XXXVII. B. bi. 50..

M 5

Maurits,,

roerusingen ten irijg.

1600.

Sluiten