Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. i?

len raaken, den Vrede met de vrije Vaart zouden toeftaan (*).

De Algemeene Staaten toonden , dat zij van deezen Handel niet konden afzien, zonder hunne Zeemagt te misfen, en hun Staatkundig beftaan te verderven. Ondertusfchen Helden zij , om het verwijt te ontgaan, dat zij de Onderhandeling hadden afgebroken, drie Hukken voor, ter keure der Spanjaarden. Foor eerst, Vrede te maaken, met vrije Zeevaart. Ten tweeden , alles , wat aan geene

zijde van den Zomerzonnekeerkring ligt, het lot des Oorlogs onderworpen te laaten. Ten der¬

den, hier een Vrede, daar een Beltand , voor een't-

ge jaaren, te fluiten. De twee eerfte voorfla-

gen mishaagden den Spaanfchen ; het derde zouden zij kunnen aangaan, indien de Staaten zich verbonden , om , naa den uitgang van het Beftand , den Handel op ie. Indien te ftaaken. Dan de Staaten, wel verre van hier in te bewilligen, fpraaken vanhet oprigten eener West -Indifche Maatfchappije ; de Spanjaarden, dit aanziende voor eene bedreiging, bleevcn bij hun gevoelen. Terwijl toen dus , noch van den eenen , noch van den anderen kant , iets toegaf, ftondt het gefchaapen, als of de Onderhandeling op niets zou uitloopen. Die tot den Krijg neigden, als mede die van^n Oorlog in hunne

han-

(*)• Grotu Hifi. p. $zG. Negotiat, de Jeakn. Tom. II, p. 131.14*5.153.157-I8.3.

F. Deel. B

Maurits»

Voorftel der AlgemeeneStaaten , betrekkelijk lot deezen Koophandel.

Sluiten