Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. S°S

de , door geen Mensch gegroet wierd (*).

De Spaanfchen , zich bedienende van de onlusten en de zwakheid der Verèènigde Gewesten , zogten her groot nadeel, voor Bergen op Zoom geleden , te vergoeden. Zij vielen in de Veluwe en in de Groninger Ommelanden, en kwamen tot onder de Wal. len van Groningen en Arnhem , het Platte Land brandfchattende. De Colonel Marquette , die de laa-stgemelde Stad verdeedigde , het met voordeel aanvallen des Vijands verzuimd hebbende , ftrdue ten doel van misnoegen en verdenking: menbefehuldigde hem zelfs van verraad, en fpaarde Maurits niet, die zeer veel vertrouwen op dien Veldoverden helde. Schoon de Vijand met fchande was afgeweezen, vermeerderde het beleg van Breda , werwaards Spinola alle zijne Krijgsmagt wendde , het verdriet van Maurits. Lang hieldt hij bij de Staaten aan , om hem den noodigen onderhand te verfchaffen tot het verlosfen van zijn Vaderlijk Erfgoed. Te meer was hij bekommerd over het lot dier Stad , dewijl Spinola dezelve geregeld belegerd en zo nauw ingeffóten hadt, dat het niet wel mogelijk ware zijneverfchahsfin'gén aantetasten, of verherking in de Stad te bren?en. Spinola , het gevaar der aanvallen voorziende, was te raade geworden de Stad uittehonge-' ren. De Prins van Oranje hadt nieuwe verherking noodig, om hem door een heftigen aanval te doen verhuizen. Djch 't ontbrak aau aües: de Staaten

kon-

(*) Aubery Mem. Art. Maurice. V.Deel.n.St. O

MaüritM

Invallen

der

Spaan ■ rchen.

1624.

Sluiten