Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eer. NEDER. LANDEN. 1$

feéer groot was, hadt egter de manmoedige en langdnurige verdeediging, onder 't beleid van zijnen natuurlijken Broeder Justinus van Nassau, het vij-

andlijk Leger zeer gedund (*> De ftoute en

gelukkige verrasfing van Goch , door Lambert Charles , deedt de hoop der Staaten aanwakkeren (f). Dit voordeel , en bovenal de groote nadeelen, den Spanjaard op Zee en in beide de Indien toegebragt, zetten de Staaten aan , om den Oorlog met meer ernst doortezetten , en niet alleen verdeedigend den Krijg te voeren (§). De bemagtiging van Oldenzeel en het Kasteel van Lach waren de eerfle krijgsbedrijven : en men liet beide deeze Plaatzen ontmantelen, om de Bezetting nittewinnen. Dit behaalde voordeel , hoe gering het ook moge fchijuen, veroorzaakte groote vreugde in Overijsfel en Friesland: Gewesten, die zeer veel hadden moeien lijden van de firooperijen der Spaanfche Bezettingen. Naa eenen mislukten aanflag op Hulst, .Voerde nien dit jaar niets meer van eenig belang uit, 't welk toegefchreeven wordt aan den kwaaden raad van eenige laf hartigen , het liegt beleid, verzuim , en te flap ftraifen der fchuldigen (**).

In

(*) AitZema, I. D. bl. 323. 336. 391 —— 399' 4*8. Mem. de Fred. Ifenry, p. 32. 33- 34. (t) Aitzema, I. D. bl. 376. 398. (§) Zie aldaar, bl. 538.

(**) Mem. de Fred. Henry, p. 38 — 41. Van den Sande> IX. B. bl. 125. Capeu Ged. I. D. bl. 411 - 413*

Frederik Hendrik.

Goch, OU denzeel en Lach. door

Frederib Hendrik bemagcigd.

1(5*5.

Sluiten