Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. aaj?

bewerken, 't welk werd afgeflageti : ook zondthij eenige Ruiters en Voetknegten, nevens eenige Hukken Gefchuts, na Hulst. De Staaten van Holland 3 bedugt, dat de Prins zich in een nieuwen Veldtocht zou inwikkelen, ten gevalle van de Franfchen , verzogten hem ernstlijk, dat hij de Troepen wilde te rug ontbieden , alzo men niets te vreezen hadt van de Spaanfchen , die gerust waren op de verzekering, hun, van der Staaten zijde, gedaan, dat men, dit jaar, niet te Velde komen zou. Doch zijne Hoogheid antwoordde, dat hij, zijnen last als CapiteinGeneraal van de Algemeene Staaten hebbende , verpligt was voor de Grenzen te zorgen: maar zo dra de Algemeene Staaten ander bevel gaven, en de Spaanfchen aflieten achterdogt te veroorzaaken , zou hij de Troepen te rug ontbieden. De Staaten van Holland, die , zints Frederik Hendkik van gedagten veranderd was, alles wisten te bewerken in de Algemeene Staaten, lieten hem uit dat Lichaam zulk een bevel toekomen, waar mede alle vijandlijkheden een einde namen (*).

Da Franfche Gevolmagtigden beklaagden zich zeer over deezen handel. Zints den aanvang deezes jaars J hadden zij alles aangewend , om te beletten , dat de \ Afgevaardigden de Artykelen van overéénkomst tus- < fchen Spanje en de Staaten niet tekenden, eerhetVer- J

drag c

(') n Estrades , I. p. 90. Negociat, [eer. Tom. III. ' f. 303. Refol. Holl. 1647. bl. 96. 109. iii. 115. 116^ 132. Aitzema, III. D.bl, 175. Vredsh. bl. 32a.

Pt

Frederik Hendrii.

De Fran. "che Geroitnagigdenloen het ekenen les Verragsraaien*.

Sluiten