Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 4o?

vreugdetekenen vereerd. Amflerdam fiak hier in uit; doch het kwam meest van de Wethouders, en die van hen afhingen. De Trompetters vingen daar aan met het blaazen van Wilhelmus van Nasfouwen , 't zij gewillig, of op last van Burgemeesteren , tot genoegen van 't Gemeen, 't welk daar ter Stede, zo eenigen fchrijven, voor een groot gedeelte Prinsgezind was (*). Te Rotterdam , waar zich veele Koningsgezinde Engelfchen bevonden, bedreef men weinig vreugds ; te Leyden vuurde men geheel niet ; en te Dordrecht ffcaaken eenige jonge Lier den de Oranje- vlag op den Tooren , zonder dat ds Witt, toen regeerend Burgemeester, goedvondt, dezelve te doen wegneemen. Het Krijgsvolk in den Haage deedt veele vreugdefchooten ter eere van den Prins van Oranje en van Graaf Willem van Nas fan. De Veldmaarfchalk Brederode , die tot de Uitfluiting gedeind hadt, tragtte de gunst des Krijgsvolks te herkrijgen, door hun, ter gelegenheid de Vredes , eenige Oxhoofden Wijns te fchenken ; doch eenigen wilden den Wijn niet proeven , en geene gaf blijk van genoegen , als hij zich vertoonde. Alle duidelijke blijken, met welk een oog veelen onder 'c Gemeen den Vrede met Engeland, en de voor. waarde, op welke dezelve gefloten was , aanzagen. Zommige Predikanten onthielden zich, op den Dankdag, niet van aanflootlijke uitdrukkingen. De Haagfche Leeraar Stermont hadt reeds te vooren gezegd,

(?) Wagenaar, Am ft. V. St. bl. 207.

O 3

Staatsregering.

Sluiten