is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel der algemeene geschiedenissen van de Veréénigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 o GESCHIEDENIS

WiLLEM I"-. iii.

JCoeverden hersenen.

Die zelfde vorst, welke tot het mislukken van 's Prinfen toeleg op Charleroi, en tot het doen des fchtïkbuftteiiden in vals der Franfchen zo veel toegebragt hadt, was in allen deele niet fchadelijk voor het Gemeenebest. De manmoedige Verdeediger van Groningen* R/ïBiïnhaupt , vaardigde een gedeelte d,er Bezetcjnge , onder den Luitenant -Cokmel EiEEiecEN, na Koeverden af. De Moerasfen rondsom die Vesting waren digt en hard bevroozen. In den ragt van den laatilen dag deezes jaars, viel hij, door een dikken mist begunstigd, op den buitentfen Wal aan, vermeesterde denzelven , en dwong de Bezetting het geweer afteleggen, en de Stad te ruimen. Dit Krijgsgeluk, naa zo veel wederfpoeds, bewoog de Staar.n, om deswegen een algemeenen Dankdag te houden in de Ferèénigde Gewesten. De Munfierfchen verlieten hierop verfcheide posten in deezen oord; dan, door gebiek aan manfehap, konden de Staaten ze niet bezetten (*).

Terwijl 'er zich een aanblik van hoope opdeedt, dat de zaaken ten Lande een gunstiger keer zouden

nee-

liever ontluifterd, is door eene Piaat , welke de verregaardfte ei'lijkheden vertoont, en zeer gefchikc is cm de indiukken ie verleevendigen van het flegte Boekje, getijteld de Franfche Tiranny, en den Kinderen op de Schooien gegeeven , ora bitterheid tegen de F; anfchen te verwekken , en "c geen nog heden door sommigen word aan» g' pretzen. <*} Vauemex j L bh 845 — §53, -j