Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

So6

GESCHIEDENIS

Willem

de III.

De Raadpenfionaris de Hubkrt , die, in 'c afzijn van den Heere van Gdijk, den Eerjfen Edelen vertoonde, "hadt uitdruklijken last van zijne Hoogheid, om zich niet te uiten. Middelburg wilde 'i dat men den Prins de redenen tot aan en afraadinge in gefchrifte zou overzenden, en hem te kennen geeven, dat men in de zaak merkelijke zwaarigheden zag, zo met opzigt tot de Unie, als op den perfoon van zijne Hoogheid, aan wiens hooge wijsheid men derhalven wel wilde óyerlaaten, om hier op te befluiten, 't geen hij ten gemeenen beste van het Vaderland zoa bevinden te behooren. Zierikzee Remde, in de flerkfle bewoordingen, bekleed met klem van redenen , voor de afraading : desgelijks Goes. — Veere riedt, naa de hartlijkfte betuiging , van alles voor den Prins, hun leeven zelfs, ten beste te hebben, het aanvaarden der Oppermagt in Gelderland af. — Doch Tholen prees Gelderland, dewijl het hier door toonde de diensten van zijne Hoogheid te erkennen, en teffens voor de veiligheid van het Gewest in het toekomende te zorgen. — Vlisfingen ging verder dan eenige Si ad: men behoorde den Prins te bidden, dat hij de opgedraagene hoogheid geliefde te aanvaarden (*).

Zijne Hoogheid, vemeemende, dat de voornaamRe Steden in Holland met geen bedaard en onver-

fchillig

(*) Samson Hifi. de Guill. Ut. Tom. III. p. 380.381. Notul.Zcel.167s. bl.80 — 82 87——95. Tweejaar, Gefch. bh 43 3 431,

Sluiten