is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel der algemeene geschiedenissen van de Veréénigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dm NEDERLANDEN. 91

bende, die Heeren te regt gefield , of op dezelfde wijze als de Witten gehandeld moesten worden. De Regeering van Amfterdam liet het hier bij niet berusten, maar aan de Vergadering van Holland een Verhaal overleveren van het gehandelde met den Graave d'Avaux, zints den tweeëntwintigftcn van Wintermaand. Dit in 't licht gegeeven deedt den argwaan, bij't Gemeen tegen Amfterdam opgevat,

grootlijks verminderen. Zij hieldt aan , om de

ontzegeling haarer Papieren. Deeze werd afgeilaagen. Dit hadt ten gevolge, dat Amfterdam geene Afgevaardigden ter Dagvaart zondt, maar dezelve aldaar Het bijwoonen door de Secretarisfen Dirk Geelvinck. en Cornelis Munter , die , van tijd tot tijd , verflag deeden van het voorgevallene in den Haage. Zelfs vondt men het ongeraaden, eenig befluit te neemen op de overgezondene Punten der Defchr-ijvioge tot de Vergadering in Lentemaand , en weigerde men, in't eerst, te bewilligen in den voortgang der loopende Middelen. Dan, ten deezeu opzigte , kwam men , eerlang, tot andere gedagten (*).

De twee Secretarisfen leverden meer dan één Vertoog in ter Vergaderinge van Holland, beweerende, dat men , in 't verzegelen der Stads Papieren , de vrijheid derLeden gekrenkt, hunne bijzondere Voorregten verkragt, en een nieuw kwaad voorbeeld aan de volgende tijden gegeeven hadt. Ook booden zij

aan ,

(*) Wagenaar , Amjl. VI. St. bl. 05.of.

Willpm

de UI.

I

f

Vootfhir, Ore de Pd.

pieren der Stad Am. /let dam te onderzoeken.