Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i$rj GESCHIEDENIS

Staats-

R.FGEE-

y.iïCGo

in. Eene Leer, die in zich behelst, dat het Volk nooit eenig regt heeft, om zich te verzetten tegen hunne Vorften, die aan God alleen verantwoordelijk zijn voor hunne daaden. Dit beginzel, 't welk den weezenlijken grondilag van alle ifaatkundig gezag het onderst boven keert, en de wederzijdfche verbintenis tusfehen Vorst en Volk vernietigt, tastte teffens het regt der Koninginne op de Engelfche Kroon aan, 't welk fteunde op de omwenteling door de Whigs voornaamlijk veroorzaakt ; doch Sacheverell zogt de toepasüng, welke men daar van zou kunnen maaken op de Rijks-omwenteling, af te weeren, door derzelver gevolgen hemelhoog te verheffen. Het beginzel zelve fmaakte Koningin Anna, die de Whlgs begon te haaten. De Staatsdienaars van deezen Aanhang hielden het daar voor, dat die Leerreden gedaan , gedrukt en onder den man gebragt was, om hun bij 't gemeen in een haatlijk daglicht te Rellen. Sacheverell werd voor 't Huis der Gemeenten gedagvaard: de meeste Leden oordeelden, zijne Leerreden fchandelijk, oproerig, Rrafwaardig; de Torys, die men oordeelde, den Pretendent niet ongenegen te zijn, keurden dit prediken veel eer lofwaardig, en wisten de Koninginne inteboezemen, dat Sacheverell over het verdeedigen haarer voorregten in gevaar was. Zij begeerde , dat hij door de meerderheid der Hemmen veroordeeld, zagrlijk zou behandeld worden. Drie jaami werd hem het prediken verbooden; zijne veel §eru,gts maakende Leerreden en andere werden door

beul>

Sluiten