Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 233

"beulshanden verbrand. De Koningin zag zullts met ongenoegen. Men beklaagde haar , als omgeeven door een' Staatzugrigen Aanhang , die haar alles naar welgevallen afdwong. De Koningin, bemerkende , dat de Whigs haatlijk geworden waren in de oogen des Volks, werd op maatregelen bedagt, om hun van 't Staatsbeftuur te verwijderen.

De Hertog van Marlborough en de Groot-Thefaurier Godolphin, diens Bloedverwant en Boezemvriend , Bonden haar voorn aamlijk in den weg. Schoon Koningin, was het een veel gewaagd Buk , twee Mannen te verftooten, zo magtig, door de menigte hunner Vrienden, zo gezien door den roem, welken zij verworven, en de dienften, welke zij gedaan hadden, niet alleen aan Engeland, maar ook aan geheel Europa. Een ontwerp, veel te gevaarlijk, om in Engeland ondernomen te worden, zonder medewerking des Volks. Het Parlement werd ontbonden, men bediende zich van de gaande gemaakte gisting onder 't Volk, en verfpreidde onder 't zelve een menigte van Gefchriften, gefchikt om 't aan te zetten tot het voorkomen van 't gevaar, 't geen Kerk en Staat gezegd werden, te loopen door den overheerfchenden invloed der Whigs. — De Koningin, verzekerd, dat 's Volks gevoelende bedoelde verandering begunftigde , gaf gang aan 't werk. De Graaf van Sunderland, Secretaris van Staat, Schoonzoon van Marlborough, de Gr.;otThefaurier Godolphin , VVharton en andere Hoofden teiWhigfche\?*m\t, werden van hunne AmpP 5. te»

Staats-

Regeering.

Sluiten