is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereel der algemeene geschiedenissen van de Veréénigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*i& GESCHIEDENIS

Staats»

Regee-

&zjns.

Antwoordvan de Staaten aan Venetië , wej»ens hun gedrag omtrent ée

Reemschytainden.

j

i 'i j a

5 >

tot Priester gewijd wierd. De Janfenhten namen de toevlugt tot een ander redmiddel. Hunnen naderenden ondergang ziende , deeden zij door de Roomfche Geestlijkheid te Utrecht , die voor 't meerendeel de bewuste Bulle verworpen hadt, «net oogluiking der Overheid, eenen Aartsbisfchop kiezen, vanwiende Janfeniste Priesters vervolgens hunne zending ontvingen.

De Paus weigerde deeze aanitelling te bekragtigen. De nieuwe Aartsbisfchop ging des niettegenftaande voortzet het verrigten van het werk zijner bedieninge. 't Was waarfchijnlijk op aanmaaning van den Paus, dat de Staat van Venetië , in den jaare MDCCXXV, bij de Staaten begeerde, dat zij hunne Roomsch- Catholijke Onderdaanen tot gehoorzaamheid aan het zigtbaar Hoofd der Kerke , den Paus

zouden verpligten Merkwaardig was hier op

der Staaten antwoord : het behelsde niet min dan ïeeze taal van verdraagzaamheid: „ Dat zij het niet , zouden kunnen doen, zonder aftewijken van é£n , der onverbreekbaarfte grondregelen van hun Ge, meenebest, hier in betraande, dat, in zaaken van , Godsdienst en Kerktugt, de enkele overtuiging , plaats moest hebben , zonder den minden dwang , of geweld. Dat het dan een iegelijk vrijftondt, , in zaaken van den Godsdienst, te gelooven, het , geen hij oordeelde bekwaam re zijn om de zalig, heid te verwerven, en waar van hij alleen , naar , de verlichting, welke hij hadt, aan Gode reken, fchap zou moeten geeven. Dat de Staaten dei.

„ Gods-