Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de MILIT. JURISD. &c. tóf

47-

Alle de ghene die 's Heeren befoldingc ontfangen, fal in tyde van noot met de Wapenen daer op hy is ghefteldt, voortmoeten komen, en üch met alle diligentie onder fyn quartier in defenfie moeten ftellen, op peyne van Lyfftraffe, ende foo yemandt niet vechten en wilde als 't noode weefen fal, die fullen gheftraft worden metter doot fonder ghenade.

4s.

Niemand en zal hem onderwinden eenigh ghefchut te fchieten, te hanteren, noch in de Kruytkamer te komen , dan alleenelycken den Conftapel, ende alfulcken Busfchieters als hen tot heurluyder hulpe ghegheven fullen fyn, op peyne van driemael onder de kiel ghetrocken te worden, ende verbeurte van een maendt Solts.

49 (*)•

De Kocx fullen ghehouden wefen het Vet ende Smout van den Vleefche komende, foo verre heteetelyck is, te bewaren, ompotagie te koocken, endé het vuyl t'employeren tot onderhoudinge van den Scheepe, fonder daer af yet t'heurluyder proffyte te mogen achterhouden, op peyne van ar Uit ai) ck gecorrigeert te werden.

50. Nie»

(a) Dit Artikiü is in den Artikulbrief van i6j)o m 1702 uitgelaten.

P 2

Sluiten