is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, STAAT EN OORLOG. 1786. ni

ment op de Wapenoeffening aldaar; welk advis hier na volgt geinfereert,

Fiat infertio.

Waar op gedelibereert, en Copie van het voorfz. Advis verzogt zynde door de Heeren Gedeputeerden der Steden Haarlem , Delft , Leyden , Amfterdam , Gorinchem, Schoonhoven en Brielle , om daar op ta verftaan de intentie van de Heeren hunne Principaalen. is de finaale Refolutie uitgefteld tot nadere deliberatie.

Accordeert met de voorfz. Refolutien.

De Gecommitteerde Raaden ingevolge en ter voldoeninge aan den inhoud van U Edele Groot Mogende Refolutie van den 9 November laatstleeden nader geëxamineert hebbende derzelver Misfive den 4 van die zelve maand, aan U Edele Groot Mogende gefchreeven , ter kennisgeving van den inhoud van een adres, door de refpective Schouten en Secretarisfen van Ameyde, van Tienhoven, van Heykop en Boeykop, van Lexmond en Achthoven, van Lakerveld en van Meerkerk , aan de Gecommitteerde Raaden gedaan, aangaande het voorgevallene in de Di« ftridten ter geleegentheid van het executeeren van het bereids gearresteerde en geapprobeerde Reglement op de Wapenoeffening aldaar; vermeenen alvoorens daar omtrent te advifeeren, U Edele Groot Mogende te moeten voordraagen, dat het geene de Gecommitteerde Raaden gemotiveert heeft, om zonder by voeging van eenig bepaald advis , het ten opzigte van de vooifchreeve executie voorgevallene eenvoudig en a'leen ter kennisfe van U Edele Groot Mogende te brengen, daar in heeft beflaan, dat men vermeend heeft aan de eene zyde, dat de crifis, waar in de uitflag der differenten met zyne Keizerlyke Majefteit zig bevond , niet permitteerde,