Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sept. STAAT EN OORLOG. 1786. i3

Wonsera deel. Grietman Wilco Baron thoe Schwartzen-

berg en Hohenlandsberg, . . geer voor» Jr. Rink van Burmania. . . »er Voor.

WlMBRlTSERADEHL.

Grietman Egbert Sjuk Gsrrold Jukke-

ma van Burmania Rengers. zeer fterk'er voor. Hemelomek- Of.dephert en Noordwolde. Grietman A. ƒ. CARELDKBEE-

K.E. . . . zeer fterk 'er tegen.

Mr, ABRAHAM DE VRIESE. zeer fterk'ertegen.

'T BlLD.

Grietman Jr. Willem Anne van Haren, zeer fterk voor. ^KEIN SMIT. . . zeer fterk tegen.

ZEVENWOUDEN.

Utingeradeei.. Dr. y. de Cocq. . . . 'er voor*

Aengwirden. Mr. EDE ALMA VAN IDliMA. . 'ertegen.

DoNlAWAUSTAL.

Grietman Jr. F. jf. J. van Eyfinga. fterk 'er voor.

Haskeuland. Grietman Jr. Schetlo Hesfel Roorda

van Eyfinga. . . met veel yver voor. y. Moorman, toegenaarnt Bouw-.

mzester. / . . v oaverftaanbaar Advys.

ScBOTERLAND»

Grietman M. van Sckeltinga Danielsz, 'er voor. A. de Wind. . . . 'er voor.

Lkmsterland. Grietman Regnerus Livius Andringa de

Kempenaar, heeft geen fesfie op het

Quartier, om dat in het Collegie

zit, doch op deszelfs Kamer is het

Advys van Westergo opgefteld, den

21 September 1786. Jr. PJETER 1DZËRTHARINXMA. fterk'ertegen. JOHANNES WIEL1NGA. . fterk'er tegen.

Gaas-

Sluiten