Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 VOORBERICHT.

De Wel Edele Geftrenge Heer David Joan Smith vereerde aan het zelve eene zeer uitmuntende verzameling van Oosterfche Manufcripten, waar voor aan Denzelven, eenige dagen te vooren, eene aanzienlyke fomma gelds geboden was, dan welken Hy, uit eene Edelmoedige zugt voor Kunften en Weetenichappen , liever aan het Genootfchap wilde fchenken; en kort daar na eene groote meenigte plans en tekeningen zoo van de Stad Batavia zelve als van derzelver omtrek: 't geen door Dirigeerende Leden met dank aangenomen is.

De Wel Edele Geftrenge Heer Johannes Robbert van der Bürgh befchonk het Genootfchap met een honderd gouden Ducaaten.

De Heer Bernardus van Pleuren, Gouverneur van Ambon, vereerde aan het zelve 500 Rds. en de Heer Carel Jan Boers, gewezen Sjabandhar alhier, gaf by zyn vertrek een gefchenk van de zelfde waerde.

Van den Ternaatfchen Gouverneur Jacob Roeland Thomassen ontving het Genootfchap eene witte Papoefche Meid.

En

Sluiten