Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT. 20

de Ingezetenen van Batavia aan het Genootfchap over. Men oordeelde dat J het best zoude zyn, het zelve terftond , afzonderlyk, te laten drukken, en vervolgens in het Tweede Deel der Verhandelingen te plaatzen.

Omtrend dien zelfden tyd ontving het Genootfchap verfcheidene berichten over de Inenting; namelyk van de Heeren van der. Steege omtrent Batavia; Eonneke omtrent Java, en J. H. Schuurman omtrent Mallabaar, waar in aan het zelve gebleeken is.

Dat 5t zedert de laatfte berichten, in het Eerjie Deel onzer Verhandelingen gedrukt, door den Heer van der Steege zyn Ingeënt 2. Chriften en 17. Slavenkinderen , die allen gelukkig herfteld zyn.

Dat de Heer Bonneke op Samarang 35- zo Chriften-als Slaaven-kinderen heeft ingeënt, waar onder het zoontje van den Heer Raad Extra ordinair van India en Javas Gouverneur van der Burgh geweest is, die ook allen gelukkig herfteld zyn, terwyl de Epidemie byna allen en vooral de Chineezen, die de Fokjes natuurlyk kreegen, weg fleepte. (*)

Dat

(*) Het Genootfchap was van voorneemen deeie bericfi.

Tr'vVTï ' va", de" ?eeV bon^ke, in dit Deel der Verhandelingen te laten drukken, maar om de veelheid <ï« mgekomene Stukken heefc hetzelve 'er van moeten afzien,

Sluiten