Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 37 )

De E: Heer ADRIAAN de BOCK, Tweede

Secretaris van de Hooge Indiafche Regeering.

De Achtb. Heer Mr. JOHANNES GABRIEL van GEHREN, Ordinair Lid in den Achtbaaren Raad van Juftitie.

De Achtb. Heer Mr. PIERRE POELMAN, Oud Ordinair Lid van Juftitie en geweezen Water • Fiscaal.

De Manh: Heer CHARLES LOUIS COLMOND, Colonel titulair en Hoofd over Comp: Militie in Indien, Buit en-Regent van de Hospitaalen en Lid van Heemraaden.

De Heer Mr. PIETER RAS, Water - Fiscaal, mitsgaders Schoolarch en Curator over Stads Schooien en Cenfor der Drukkerye.

De Heer DAVID JULIUS van AITSMA , Baljuw, Kerkmeester, en Casfier van de Amphicen Sociëteit.

De Heer Mr. JAN HENDRIK TREVYN, Oud Drosfaard.

DeHeerGEORGE THEOHEEREN, Eerfte Opperkoopman des Casteels Batavia.

De Heer GERRIT van GROL, Tweede Opperkoopman des Casteels Batavia,

De Manh: Heer JAN DIE DER IK SCHRYVER, Commandeur en Opper-Equipagiemeester, Buiten - Regent van de Hospitaalen , en Postmeester.

*** 3

De

Sluiten