is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen van het Bataviaasch genootschap, der konsten en weetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23 verhandelingeover.de

Van Meteren en Aitsma verveelen, om dat zy te eenvoudig en te uitvoerig fchryven: Brand, hoofd, Mezer ai, Nani, Leti fmaaken betet, maar wat is dat alles, in vergelykinge met Bayle, Hume Voltaire en diergelyken ? Zelfs mag men niet onpartydig fchryven, of zulke Historifche boeken loopen gevaar , om verketterd te worden, of tot peperhuizen te worden misbruikt, 't Komt 'er juist niet op aan, of de Schryver tegen het huis van Orange, tegen de Synode van Dord, tegen den Godsdienst zelfs, zich aankant: dit zal hem misfchien te meer doen leezen. Maar als een Hiftoriefchryver, uit echte gedenkftukken, iets ten voordeele en ter verantwoordinge van dat alles, op het tapyt brengt: dan wordt hy voor bygeloovig, of ook wel voor een oudwyf, dat koldert, aangezien; cn zyne Memories blyven ongeleezen. Iets waarlyk, dat eenen deftigen en waarheidminnenden Man byna moet affchrikken, van immer de gedachtenisfe van voormaalige bedryven te boeken, en dezelve in eene betere order te fchikkcn, met aanvullinge van