Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bn nabygele gêne Eilanden, ioi

het gevogelte, Faifanten, en de Maléöu, die op Ambon zeer beleend is; en een vogel met eenen dikken bek, die de Hollanders Jaar-vogel noemen, om dat men zyne jaaren kent aan het getal der knobbels, die boven op zynen bek wasfehen. (*)

De zuid-kusten van dit Eiland zyn zeer fteil, en de zee zeer diep; het geen de aanlanding van dien kant gevaarlyk maakt. Aan den noordkant, vindt men, tusfehen de bergen, en wat diep landwaards in, groote vlaktens van fyn zand, waar in noch boom noch ftruik groeien.

(*) Men zal meer dan eeoe zoort van zulke Grootbek. kige Vogels, uit de verhandelingen van dit Genootfchap, by vervolg van tyd keren kennen.

* * * *

G 3 VER-

Sluiten