is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen van het Bataviaasch genootschap, der konsten en weetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WOU WOU WEN. 395

ren zy Wyfjes; en aan de eerfte wierd nagegeeven, dat zy bezwangerd was, en eerlang baaren zou. Beide zagen zy 'er zeer treurig, mismoedig en flaaperig uit, zoo dat men ze byna voor eene foort van Luiaards zou genomen hebben , het hoofd zat voor over tusfehen de fchouders op de borst: en zy fchecnen half dood te zyn. Beide zagen zy 'er uit, als afgeleefde leelyke Laplandfche Besjes, met bonte kappen . en kabayen, die , vry buikig voor over in één zakten.

§. XIV.

Om te zien, of wy die mistroostigheid , welken men ook aan de Ourangoutangs, zonder grond , als natuurlyk toeeigent , niet konden geneezen , of eenigzints maatigen, lieten wy, ten kosten van het Genootfchap , een Bamboezen theatertje oprichten, op het vermaakelykfte uitzicht van den Tuin, en onder eenen fchaduwryken boom ; en gaaven aan eene dier Wouwouwen, die 'er geplaatst werd, een klein Aapje tot gezelfchap. Zy nam het Aapje aan als een moeder haar kind, deelde het

me-