is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen van het Bataviaasch genootschap, der konsten en weetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

398 Beschryvinge van

brengen, om het fchetzen te beginnen. Men zegt, dat het beest niet verdraagen kan, dat men het ftarlings aanziet. Ten minften, onder het uitfchilderen , begon het te janken, als een jonge hond , die klop krygt : vervolgens hard op fchreeuwende , als een kind van twee of drie jaaren , 't geen gevallen heeft: 't fcheen, dat zy eindclyk allen haaren moed verloor.

S. XVIII.

Wederom op het bamboezen - theatertje gebragt zynde, fcheen het dier ongemeen vermoeid en afgemat Op het oog zou men , uit vergelykinge der voorige bedryven , hebben moeten beiluiten, dat de fpyt en wanhoop het zelve doodelyk bedroefd maakten; en dat de fpotachtige behandelingen, welke het meende te hebben ondergaan, daar toe de voornaamfte aanleiding gegeeven hadden. Ook weigerde het vervolgens iets te eeten, fcheen zich moedwillig dood te hongeren, en bezweek eindelyk , op Maandag den 8 November , 's morgens om 9 uuren.

S. XIX.