Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4°9 DOORN

ROLPALM.

Vermits het voornaamfte gébruik der Lucuala by de Inlanderen daarin beftaat, dat zy uit haare gladde blaadjes de bonkosfen of rolletjes maaken , daarin ze haar fyngekorven tabak inwikkelen als ze hem rooken willen, en nog geen nederduitfche naam van deeze Palm bekend is , zo heeft men haar hier die van Rolpalm, gegeeven.

Haar wortel is knodsachtig en van veele breede draaden omgeeven, die zig in den grond verfprëiden De ftam is dun en kort, groeiende hier zelden ter hoogte van eene halve mans lengte. Ze beftaat uit een vast hout dat zoo als de rottingen uit fterke draaden zaamen gezet is, en door de ftoelen der afgevallen bladen, is ze eenigzins in leden verdeelt. De bladen omgeeven den ftam Gg 3 met

Sluiten