Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

474 De Doorn Rolpalm.

h Licuala Spinosa. Doorn Rolpalm. Maleitfch Licuala. Boeroneefch Koal. Met waayer - vormig geveerde bladen , afgebeeten bladjes en geheel gedoomde bladfteelen.

De op Boero vallende Licuala, die Rumphius in 't i. Deel van 't Amb. Kruidenboek befchryft, verfchilt van de onze voornaamlyk door de langte der bladfteelen , die alleenlyk maar ter helft gedoornt zyn. De tekening die men daarvan op Tab. IX. vind, zoude onze Licuala al taamlyk wel kunnen verbeelden, waren de bladfteelen maar geheel gedoornt, en deBloemfteng langer. De vrucht op deeze Tafel by (a) afgebeeld, verfchilt door haare langwerpigheid, en door eene punt die de vrucht van onze Licuala niet heeft.

F. v. W.

D E

Sluiten