is toegevoegd aan uw favorieten.

Amoenitates theologicæ of Godgeleerde verlustigingen, ter betooging van de voornaamste waarheden van de christelyken godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«38 IV. Hoofdstuk

geene paaien laat (lellen: maar tot alles is uttgeflrekt,—volgens Jef. 33: vs 17. geen ding is u te wonderlyk, en Math. 19: vs 26. by God zyn alk dingen mogelyk. — waar om deze kracht Gods genaamt wordt eene Almacht.

V. Hoe kan men deze kracht verdeelen ?

A. In eene daadelyke en eene volflrekte.

V. Wat volgt uit deze onderfcheiding ?

A. Dat fomtyds een en dezelfde zaak kan gezegt worden by God mogelyk en onmogelyk te zyn.

V. Wat verftaat gy door Gods daadelyke macht ?

A. Gods Algenoegzaamheid, voor zo verre door dezelve, met de daad, die dingen worden daargeftelt, welken reeds van Eeuwigheid door Gods beflu.it bepaalt waren, te eeniger tyd te zullen beftaan;—Pfalm 115: vs 3. God doet al, wat hem behaagt. —•

V- Wat betekent Gods volflrekte macht ?

A. Gods Algenoegzaamhetd, voor zo verre door dezelve dat geene kan beftaan, of worden daar geftelt, het welke in het verfblik