Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REDEVOERING. 15

De Gelaatkunde komt haar hiertoe tehulpe, door het aanwijzen der weinige en eenvoudige lijnen, die de uitgedrukte kenmerken zijn van ouderdom,fekfe,gemoedsgefteldheid en geaartheid: die de Welfpreekendheid en Dichtkunst niet dan met veele woorden kunnen omfchrijven: terwijl de Ontleedkunst haar het overige der werktuiglijke ligchaamsbewegingen ontvouwt.

De Tooneelkunst, wanneer zij de menfchelijke bedrijven en hartstochten , door houding en gebaarden, voorftelt; biedt haar eene bekwaame gelegenheid aan, om, op ontleedkundige gronden, leven en beweging, tot verwondering, te leeren uitdrukken;

De noeste poogingen der lofwaardige Tekenkunst , worden daarenboven niet weinig aangemoedigd , door de voldingendfte aanprijzingen.

De Wijsheid fchept behaagen in de voortbrengfelen van haare kunst, wanneer zij de. zelve tot nuttige doeleinden aanwendt.

De Godsdienst, die zich nu eens van de werken der Tekenende Kunften bediende, om heiligen

Sluiten