Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i% REDEVOERING.

Dan, om tot de Egyptenaaren wedertekeeren. plato verweet hun, „ dat zij, die zich be„ roemden de kunften reeds 1.0,000 jaaren ge„ oeffcnd te hebben, in al dien tijd, niets 'er „ in gevorderd of verbeterd waren" (*). De Weetenfchappen en Kunften , die onder hen het meeste bloeiden , waren de Scheikunst cn Starrekunde, nevens eenen geheimzinnigen Godsdienst. Geen wonder derhal ven, dat zij hunne teken- en beeldkunst, als een Taal voor de oogen, daar op toepasten; en door eigenzinnigheid en vooröordeelen , daar aan niet veranderden: gelijk wij het zelfde nog op heden bij de Chineczen, die voor eene volkplanting der Egyptenaaren gehouden worden, ondanks hunne gemeenfehap en handel met de Europeaanen, te duidelijk bemerken, om 'er ten aanzien der Egyptenaaren aan te twijffelen.

Eenvoudige flippen, verlengde lijnen, hoekig of kruiswijze faamengevoegd, of tot kringen gebogen , waren niet alleen de beginfelen der Schrijfkunst; maar tevens de eerfte onder» fchcidende tekens, om, voor de Scheikunst, de hoofdftoffen en metaalen; voor de Starrekunde de dwaalftarren en hemeltekens .van

den

(*) plato ds legibus dial. 2.

Sluiten