Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

——— g

leerzaame lesfen kunnen verftrekken $ eri hei inenschlijk hart nader kunnen leeren kennen, maar de Jaarboeken van het lijfftraflijk recht, of de registers der misdaadigen,bevattenihzich eenenfchat Van onhandigheden , waardoor men tot de geheime gefchiedenis van het menschlijk hart beteren toegang verkrijgt, dan dikke boekdeelen met zogenaamde diepzinnige zielskunde ons bezorgen kunnen. Daar zien 'wij de wegen der deugd en ondeugd dicht aan eikanderen grenzen , en befchouwcn zelfs die geenen > met Verwondering, of ten minften met mededogen, die wij kort te vooren met afgrijzen verfoeiden.

Deze aanmerking van een verftandig Wijsgeer (*) is volkomen toepaslijk op dien ongeluk, kigen, wiens misdrijf wij zullen beöordeelen. Zij vervult ons met de ftreelende hoop, dat deze verhandeling iet zal bijdragen ter bevordering van het menschlijk geluk, en in de zekere overtuiging, dat men ook uit zijn voorbeeld de nuttigftè leeringen zou kunnen trekken, oordeelden wij het van onzen plicht, eene wijsgcerige en rechtskundige beöordeeling in het licht te geven, over eene daad , waarin de menschlijke zwakheid zich duidlijk vertoont } waarin de naauvve en tedere

ban^

CO Meiszners Skitzen. I D. bh £3.

A %

Sluiten