Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Burger Officier.

Aan onze kant hebben wy niet minder agting voor alle brave Militairen, die niec met willekeurigheid maar met befcheidenheid handelende , den Linde overeen Kom ftig eed en plicht dienen. Schoon thans Majoor van een aanzienlyk aantal tamelyk wel geoefende Schutteren , wil ik ga?.rne bekennen , dat ik zo zeer niet gefchikt ben om den Lande met de wapenen te verdedigen, als gy ; die trapsgewyze alles geleerd hebt en 'er u van der jeugd af aan op toegelegt hebt,

Militair.

Dit heb ik meer horen zeggen van brave Burger Schutters , dog jk wil ook^fciet ontveinfen, dat daar ons getal Militairen, of om beter te zeggen , de Armée van den Staat niet heel groot is , in gevate van oorlog te lande , ten minfte ter dekkinge of befcherminge der Steden, terwyl wy de Frontieren zouden verdedigen of te velde trekken , de gewapende Burgeryen niet weinig tot fteun zoude zyn voor ons gemene Vaderland.

Burger Officier.

Wy zouden ten minften toonen , dat het oude Batavieren bloed nog door onze aderen firoomd.

B 5 Ml

Sluiten